top of page
Münzen

Rozliczanie płac

Przygotowanie dokumentów

  • Pielęgnowanie danych podstawowych pracownika 

  • Określanie i obliczanie przepracowanych godzin pracownika 

  • Rozliczanie delegacji - koszty podróży

Bankwesen & Finanzdienstleistungen

  • Miesięczne obliczanie płac dla danego pracownika 

  • Lista płac dla rachunkowości finansowej 

  • Miesięczne zgłoszenia do kas socjalnych 

  • Tworzenie powiadomienia podatkowego zatrudnienia 

  • Rejestracja i wyrejestrowanie pracowników 

  • Raporty roczne dla pracowników 

  • Wypełnianie zaświadczeń dla pracowników i urzędów 

bottom of page