top of page
Suche

Kleinunternehmer - podliczyłeś swój przychód za poprzedni rok?


Jesteś tak zwanym Kleinunternehmer, czyli zarejestrowałeś działalność gospodarczą i zadeklarowałeś w urzędzie skarbowym zwolnienie z Umsatzsteuer, czyli Vat-u?

Powinieneś teraz jak najszybciej podsumować wszystkie swoje przychody uzyskane w poprzednim roku. Przychody to uzyskana kwota pieniędzy ze sprzedaży towarów lub usług, nie pomniejszona o jakiekolwiek koszty. Jeśli twoje przychody przekroczyły 22.000 € w 2019 roku (dotychczas 17.500 €), należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Finanzamt, czyli urząd skarbowy.

Pamiętaj również, że od 01.01. w swoich rachunkach do kwoty netto musisz doliczać również Vat - Umsatzsteuer.

Masz pytania? Więcej informacji uzyskasz w naszym biurze. 🤓✅

0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen
bottom of page