Rozliczanie płac

Przygotowanie dokumentów:

• Pielęgnowanie danych podstawowych pracownika
• Określanie i obliczanie przepracowanych godzin pracownika
• Rozliczanie delegacji - koszty podróży  

Obliczanie stałych miesięcznych płac:

• Miesięczne obliczanie płac dla danego pracownika
• Lista płac dla rachunkowości finansowej
• Miesięczne zgłoszenia do kas socjalnych
• Tworzenie powiadomienia podatkowego zatrudnienia
• Rejestracja i wyrejestrowanie pracowników
• Raporty roczne dla pracowników
• Wypełnianie zaświadczeń dla pracowników i urzędów