Rozliczanie płac

Przygotowanie dokumentów

  • Pielęgnowanie danych podstawowych pracownika 
  • Określanie i obliczanie przepracowanych godzin pracownika 
  • Rozliczanie delegacji - koszty podróży

Obliczanie stałych miesięcznych płac

  • Miesięczne obliczanie płac dla danego pracownika 
  • Lista płac dla rachunkowości finansowej 
  • Miesięczne zgłoszenia do kas socjalnych 
  • Tworzenie powiadomienia podatkowego zatrudnienia 
  • Rejestracja i wyrejestrowanie pracowników 
  • Raporty roczne dla pracowników 
  • Wypełnianie zaświadczeń dla pracowników i urzędów