Ceny

Cenę ustalamy z Państwem wspólnie po omówieniu i przekalkulowaniu całej dokumentacji księgowej.


Proponujemy różne modele opłat: 

 miesięczne lub kwartalne opłaty ryczałtowe 
 rozliczenie rzeczywistego kosztu według ilości dokumentów 
 opłata ryczałtowa za jednorazowe zlecenie 
 opłata kształtowana od obrotu firmy

Proszę pamiętać o tym, że zawsze jesteśmy tańsi od cen doradcy podatkowego (Steuerberatera) !