Różnice między Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer

03.06.2019

EINKOMMENSTEUER...
...to podatek dochodowy. Płaci go każdy kto uzyskuje dochody w Niemczech. Dochodami mogą być: dochody z umowy o pracę, z działalności gospodarczej, z wynajmu, z renty lub z innych źródeł dochodu. Rozliczyć się z niego musi każdy, kto w danym roku uzyskał dochody (z bardzo małymi wyjątkami). Dochody uzyskane przez jedną osobę do kwoty 9.168 € w 2019 roku, są zwolnione z opodatkowania, w małżeństwie kwota ta się podwaja (w 2019 = 18.336 €). W każdym roku kwota wolna od podatku się zmienia. Podatek w Niemczech jest obliczany według progresywnej skali zaczynającej się od 14 %. W miarę zwiększania się dochodów, procent podatku również wzrasta. Procent podatku może być nawet do dwóch miejsc po przecinku tzn. np. 25,38%. 

UMSATZSTEUER...
...to podatek obrotowy (polski VAT). Płacimy go wszyscy w towarze, który kupujemy, ponieważ jesteśmy końcowymi konsumentami. Normalna stawka Umsatzsteuer (w skrócie USt) wynosi 19 %, obniżona (np. na produkty spożywcze) - 7%. Rozliczać się z niego z urzędem skarbowym muszą tylko firmy, które są zobowiązane do rozliczania tego podatku i nie są tzw. Kleinunternehmer. Każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na opcję bez USt - Kleinunternehmer, nie może przekroczyć w roku 17.500 € swoich przychodów z działalności (nie pomniejszonych o koszty). W przeciwnym razie od 01.01. następnego roku obowiązuje go naliczanie w swoich usługach lub sprzedaży towarów podatku USt, musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy oraz rozliczać podatek w wyznaczonym przez urząd terminie.


GEWERBESTEUER...
...to podatek od prowadzenia działalności gospodarczej. Płacą go jedynie przedsiębiorcy, których dochód firmy w roku przekroczył 24.500 €. Podatek ten pobierany jest nie przez urząd skarbowy, lecz przez gminy. 

 
Każdy podatek ma osobne prawo podatkowe, osobne przepisy. 


Jeśli interesują Państwa szczegóły w tej kwestii, proszę o kontakt z nami.