Od 01.01.2020 praca będzie lepiej płatna

2019-12-04

Ustawowa płaca minimalna za godzinę wzrasta z obecnych 9,19 € do 9,35 €. 

Poniżej wymienione osoby są jednak wyłączone z tego wymogu:

- Młodzież poniżej 18 lat bez ukończonego szkolenia zawodowego 🔞

- Praktykanci podczas szkolenia zawodowego

- Stażyści, jeśli staż jest obowiązkowy w czasie szkoły lub uniwersytetu 👩‍🎓👨‍🎓

- Stażyści, jeśli staż trwa nie dłużej niż trzy miesiące i służy orientacji zawodowej lub przyjęcia na studia

- Długotrwale bezrobotni w pierwszych sześciu miesiącach zatrudnienia po odejściu z bezrobocia

🤓✅