Odliczyć od podatku można również pomoc finansowa dla najbliższej rodziny (również w Polsce)

11.06.2019

Pomoc najbliższej rodzinie może być odliczona od podatku pod warunkiem, że spełni kilka czynników i będzie odpowiednio udokumentowana.


Odliczyć można finansową pomoc krewnym w linii prostej, czyli rodzicom i własnym dzieciom, dziadkom i wnukom, ale także rozwiedzionym małżonkom czy matce dziecka "niemałżeńskiego". Płatności na własne dzieci podlegają odliczeniu tylko wtedy, gdy nie przysługuje im prawo do zasiłku na dziecko - Kindergeld. Nie ma znaczenia czy zasiłek na dziecko jest rzeczywiście pobierany.

Podstawowym formularzem niezbędnym w tej sytuacji jest - oświadczenie o zasiłkach świadczonych w danym roku kalendarzowym (Unterhaltserklärung) - potwierdzony przez polski urząd gminy/meldunkowy, który potwierdza dane dotyczące wspomaganej osoby, że są zgodne z prawdą. Konieczny jest również dokument potwierdzający sytuację ekonomiczną wspomaganej osoby. Jako potwierdzenie dochodów może posłużyć np. zaświadczenie o wysokości otrzymanej renty, o zarobkach, o pobieranych świadczeniach z urzędu pracy itp. Dokumenty należy przetłumaczyć na język niemiecki.


Niemieckie przepisy określają minimalną kwotę pozwalającą na przeżycie tzw. Egzistenzminimum. W 2018 roku kwota ta, dla osób żyjących w Niemczech wyniosła 9.000 €, dla osób mieszkających w Polsce było to 4.500 €.


Tak więc, maksymalna kwota jaką można odliczyć wspomagając osobę mieszkającą w Polsce to 4.500 €. Ta kwota jest jednak pomniejszona o dochody, jakie w danym roku podatkowym otrzymała wspomagana osoba.


Jeśli wspierana osoba ma swój majątek, nie jest w "potrzebie". Musi ona najpierw go wykorzystać. Majątek, który ma wartość rynkową mniejszą niż 15.500 € jest nieistotny.


Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania proszę o kontakt z naszym biurem.