Koronawirus - Płatności podatków

2020-03-18

W trakcie kryzysu związanego z Koronawirusem, przedsiębiorstwa, osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby wykonujące wolny zawód, mogą zostać odciążeni ze względu na specjalne przepisy dotyczące płatności podatkowych.

Urzędy skarbowe mogą zezwolić na następujące środki:

✅ Wnioski o obniżenie lub zawieszenie bieżących zaliczek na podatek dochodowy (Einkommensteuervorauszahlung)
✅ Odroczenie terminu płatności podatków. Urzędy skarbowe mogą zrezygnować z części lub całości odsetek (za należności) w wysokości 0,5% miesięcznie, przy czym firma musi udowodnić niewypłacalność z powodu epidemii.
✅ Zrzeczenie się kar za opóźnione płatności (Säumniszuschlag)
✅ Rezygnacja z windykacji komorniczych do 31 grudnia 2020 r.
✅ Pełny zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za utracone godziny pracy pracowników. Jednak nie decyduje tu urząd skarbowy, ale ubezpieczalnie zdrowotne w indywidualnych przypadkach.
✅ Aż do odwołania nie będą przeprowadzane żadne kontrole podatkowe w siedzibie firmy przedsiębiorców.

Odgórnie nie ma (jeszcze) żadnych jednolitych przepisów, dlatego niezbędny jest bliski i wczesny kontakt z właściwym urzędem skarbowym.